2012.9.19 14:14

PSP/PSV『ガンダムブレイカー』発売予定!1/144ガンダムvs1/100ガンダムwwwwwww2012y09m19d_141202645
2012y09m19d_141215382

2012y09m19d_141255729
2012y09m19d_141323036